Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

LFF:s mångåriga samarbete med missbrukarvårdshemmet Good Foundation i GästrikeHammarby i Sverige, kommer att upphöra, eftersom verksamheten i sin nuvarande form (missbrukarvård för män) avvecklas. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ekonomiskt och genom förböner har understött Good Foundation!

Samtidigt vill vi meddela att LFF:s arbete med att förebygga drogmissbruk och hjälpa dem som sitter fast i missbruk fortsätter under andra former. Du kan gärna fortsätta att be för och ekonomiskt understöda detta arbete också i fortsättningen! Se betalningsinfo på fliken understöd LFF.

LFF:s drogförebyggande verksamhet

Gerd Snellman