Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

Comments Off on Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

LFF:s mångåriga samarbete med missbrukarvårdshemmet Good Foundation i GästrikeHammarby i Sverige, kommer att upphöra, eftersom verksamheten i sin nuvarande form (missbrukarvård för män) avvecklas. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ekonomiskt och genom förböner har understött Good Foundation!

Samtidigt vill vi meddela att LFF:s arbete med att förebygga drogmissbruk och hjälpa dem som sitter fast i missbruk fortsätter under andra former. Du kan gärna fortsätta att be för och ekonomiskt understöda detta arbete också i fortsättningen! Se betalningsinfo på fliken understöd LFF.

LFF:s drogförebyggande verksamhet

Gerd Snellman

About the author:

RSS Dagens bibelord

  • Onsdag 21.4.2021 | Heb 13:20-21
    Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top