Uppmaning: Corona-epidemin kallar till förtröstan på Gud.

Med denna uppmaning vill vi uppmuntra varje kristen att lita på Gud, ta hand om sig själv och sina närmaste samt till att förmedla evangelium till människorna omkring sig.

  1. Gud, den allsmäktige leder världen mot sina egna goda mål. Många av oss har nu fått tillfälle att tillbringa mycket tid hemma. Du kan använda tiden till att läsa Bibeln och god andlig litteratur samt till att lyssna till goda andliga program. Guds kärlek övervinner rädslan, bekymren och hysterin. Du får i allt förtrösta på Herren.
  2. Be för den världsomfattande situationen, för dem som blivit smittade av Corona-viruset, hälsovårdsmyndigheterna och för våra beslutsfattare.
  3. Be, att människorna vänder sig till Gud och att du själv frimodigt får förmedla evangeliet till människor du känner. Förmedla hoppets budskap om Jesus. Du kan möta människorna i din omgivning med beaktande av regeringens restriktioner.
  4. Håll kontakt med dina släktingar och vänner. Dela bekymren med varandra och förtrösta på Herren. Be för varandra.
  5. Genom sociala media kan du kalla till att samlas runt andliga program. Radio LFF tjänar genom att sända möten varje veckoslut samt andakter och andra program på vardagarna. Vi kommer att utvidga sändningarna nu under Coronaepidemin. Se radio LFF:s program och ungdomarnas Internet sändningar på LFF Medias sidor.
  6. Om du är frisk, hjälp grannar och släktingar som hör till riskgrupperna t.ex genom att handla åt dem.
  7. Följ myndigheternas bestämmelser och hjälp till att begränsa smittan genom ansvarsfullt beteende.

Gud älskar dig,

LFF:s anställda, Torvald Hjulfors, ordförande