Uppmaning: Corona-epidemin kallar till förtröstan på Gud.

Med denna uppmaning vill vi uppmuntra varje kristen att lita på Gud, ta hand om sig själv och sina närmaste samt till att förmedla evangelium till människorna omkring sig. Gud, den allsmäktige leder världen mot sina egna goda mål. Många av oss har nu fått tillfälle att tillbringa mycket tid hemma. Du kan använda tiden …