Kvinnoweekend 22-24.3 2024. FULLBOKAD! TA KONTAKT FÖR NAMN PÅ RESERVLISTA.

Arrangör: LFF:s familjearbete

För mer information kontakta:

 Ann-Christin Snellman 044-7509899, ann-christin.snellman@lff.fi.