Äktenskapsförberedande kurs 17.2 2024 i Skutnäs bönehus

Program:
9.30 Välkommen, Anki Snellman
9.45-11.00 Trohet och kärlek i Bibelns ljus, Daniel R. Asplund

11.00-12.00 Lunch på stan

12.00-13.30 Kommunikation och konflikthantering, Daniel Hjulfors
13.30-13.45 kaffepaus
13.45-14.45 Hur tar vi hand om vår ekonomi, Sara och Robin Fagerholm
15.00-16.30 Kärlek och sexualitet, Emilia och Anders Holmberg.

16.30 Avslutning Anki

annmälan till: ann-christin.snellman@lff.fi eller tel. 044-7509899