Samtalsgrupp för män med utmattning

Tid

24.05.2022 vid 18:00—20:00

Plats

LFFs kontor
Permosvängen 111, Jakobstad, Finland

Beskrivning

Nästa samling blir tisdagen den 24 maj vid LFF kontor kl 18. Roy Pettersen deltar.
Gruppen leds av Fredrik Snellman.

Nästa samling blir tisdagen den 24 maj vid LFF kontor kl 18. Roy Pettersen deltar.

Du som upplevt utmattning, trötthet i jobb eller vardag, kom med!

Kontaktperson är Fredrik Snellman, tel. 044-2410530 eller fredrik.snellman@multi.fi