Utlandsmission

Facebook: LFF Utlandsmission, Evangelium i Spetsen

Blogg: www.evangeliumispetsen.comutlandsmission.blogspot.fi/ (äldre information)

Missionsarbete tillsammans med bönehusen

LFF:s utlandsmission och bönehus föreningarna gör ett gemensamt missionsarbete. Alla bönehus föreningar har valt en fadderförsamling eller ett område i Ryssland. Arbetet planeras årligen tillsammans med utlandsmissionen. Medlemmarna har större möjlighet att bekanta sig med församlingarna och dess medlemmar och flera predikanter kan tjäna med i missionsresor.

Utbildning för missionsarbetet

LFF skolar nya ungdomar genom att hålla kurser och andra tillfällen. Nästa höst har vi M. E. S. -kurs (Missionsskola med Evangelium i Spetsen) där vi utbildar deltagarna för missionsresorna till Sibirien och Albanien sommaren 2017.

Vad tror vi? –diskussionskvällar. För predikanter och bönhusens missions kommittér samt styrelsemedlemmar ordnas möjlighet för en fördjupande undervisning och diskussionskvällar under hösten. Kvällarna heter ”Vad tror vi?”. Vi fördjupar oss i vårt kristna arv i Bibeln och i den Augsburgska bekännelsen. Året 2017  kommer att vara ett Luther-år och under  året  uppmärksammas Reformationens 500-årsminne.

Missionen i Ryssland

Vi gör korta missionsresor i Väst-Ingermanland prosteri, i Sibirien (Krasnojarsk-krai) och i Petroskoi-området. På somrarna tjänar ungdoms-grupp i Sibirien. Bussresor ordnas varje vår och höst till Petroskoj-område och till Väst-Ingermanland.

Missionen i Albanien

LFF stöder Albaniens KUEL kyrka genom att vi sänder ut en missionärsfamilj, pastor Jimmy och Malena Svenfelt med två barn, för att tjäna i Tirana i Helig Paulus lutherska församling. Albanien besöks också av ungdomar och predikanter/präster som håller bibelundervisning samt delar ut kristen litteratur och hjälper med gudstjänster. Under de kommande åren hjälper vi kyrkan att trycka Luthers katekes och annan kristet litteratur och undervisningsmaterial. Arbetet i Albanien görs genom den albanska Filiz-organisation.

Stöd vårt arbete, gärna med en månadssumma!

Understöd till: Referensnummer  Kontonummer Bic
Stödring för Vesa Pöyhtäri 13 FI86 1065 3000 2234 99 NDEAFIHH
Ungdomarnas stödring 7773 FI20 5567 0720 0800 05 OKOYFIHH
Rysslandsmissionen 22224 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Albanienmissionen 1119 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Missionen i Albanien 6114 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH

Speciella behov informeras senare.

Ural mission annons

RSS Dagens bibelord

  • 6.12.2019 | Matt 20:26-27
    Jesus säger: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller ."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top