Utlandsmission

Facebook: LFF Utlandsmission, Evangelium i Spetsen

Blogg: www.evangeliumispetsen.comutlandsmission.blogspot.fi/ (äldre information)

Missionsarbete tillsammans med bönehusen

LFF:s utlandsmission och bönehus föreningarna gör ett gemensamt missionsarbete. Alla bönehus föreningar har valt en fadderförsamling eller ett område i Ryssland. Arbetet planeras årligen tillsammans med utlandsmissionen. Medlemmarna har större möjlighet att bekanta sig med församlingarna och dess medlemmar och flera predikanter kan tjäna med i missionsresor.

Utbildning för missionsarbetet

LFF skolar nya ungdomar genom att hålla kurser och andra tillfällen. Vi håller en M. E. S. -kurser (Missionsskola med Evangelium i Spetsen) där vi utbildar deltagarna för missionsresorna till Sibirien och Albanien.

Predikanter utbildas i Finland med hjälp av den Ryska Keltto Seminariets utbildningsplan.

För missionsvänner ordnas missionstillfällen i LFF:s kontoret, lägergårdar och tillsammans med bönehusföreningar.

Missionen i Ryssland

Vi gör korta missionsresor i Väst-Ingermanland prosteri, i Sibirien (Krasnojarsk-krai) och i Petroskoi-området. I Ural-området stöder vi Urals kontraktsprosts arbete. På somrarna tjänar ungdoms-grupp i Sibirien. Bussresor ordnas varje vår och höst till Petroskoj-område och till Väst-Ingermanland.

Missionen i Albanien

LFF stöder Albaniens KUEL kyrka genom att vi sänder ut missionärer för att tjäna i Tirana i Helig Paulus lutherska församling. Albanien besöks också av ungdomar och predikanter/präster som håller bibelundervisning samt delar ut kristen litteratur och hjälper med gudstjänster. På somrarna tjänar ungdoms-grupp i Durres. Arbetet i Albanien görs genom den albanska Filiz-organisation och i samband med KUEL-kyrkan.

Stöd vårt arbete, gärna med en månadssumma!

Understöd till: Referensnummer  Kontonummer Bic
Stödring för Vesa Pöyhtäri 13 FI86 1065 3000 2234 99 NDEAFIHH
Ungdomarnas stödring 7773 FI20 5567 0720 0800 05 OKOYFIHH
Rysslandsmissionen 22224 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Albanienmissionen 1119 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH
Missionen i Albanien 6114 FI57 5567 0720 1018 43 OKOYFIHH

Ural mission annons

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top