Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15.00 sammankomst.

En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19.00 och söndag kl. 15.00 och 18.00. I Lepplax bykyrka ordnas sammankomst 3 gånger per termin på lördag kväll kl. 19.00.

Föreningen har för tillfället fyra predikanter och 2 andaktshållare.

Söndagsskola

Söndagar kl.10 ordnas söndagsskola i Lepplax och kl. 11.00 i Kållby.

Fredagsskola för åk 6 och 7 kl 18.30 i Kållby.

Fredagsskola för åk 5, 6 och 7 kl 18 i Lepplax.

I Kållby har föreningen 6 söndagsskollärare för barnen i åldrarna åk 1- 4, i lilla söndagsskolan för barn 3-6 år är det 8 söndagsskollärare.
I Lepplax har föreningen 5+5 söndagsskollärare.

Övrig verksamhet

Bibelstudie

Varannan tisdag kl.19 ordnas bibelstudie för alla, unga och äldre.

Bibel & bön för kvinnor

Vi träffas varannan torsdag kl.18 i bönhuset eller brödhuset.

Symöte

Varannan torsdag träffas daglediga kl.13.

Övrig verksamhet. I bönehuset ordnas bl.a. basarer, föräldrasamlingar, sångstunder m.m.

Se närmare annonsering i Kyrkpressen och i ortens tidningar.

I Flynängens bönehus händelsekalender kan man följa med aktuella händelser. Varje vecka publiceras också veckoprogrammet på instagram @kallbyfridsforening och facebook, Kållby fridsförening r.f.

Ungdomar och unga vuxna

Aktivitetskvällar för unga

Onsdag kvällar kl.18 ordnas aktiviteter för unga i årskurs 5 till 9. Aktiviteter som ordnas är fiske och friluftsliv, bakning och handarbete, uteliv, gymnastik och terrängcykling.

Tonårssamling

Varannan fredag kl.20-23 ordnas tonårssamling i Flynängen alternativt Punsar bönehus, servering, lekar, andakt, sång.

Fredagssamling

Varannan fredag kl.20-23.30 hålls fredagssamling för unga och unga vuxna 15-25+ år.

Ungdomssamling

Ungdomssamlingar ordnas några lördagar per termin.

Vänförsamlingar

Tillsammans med Bosund bönehusförening och Fridsföreningen i södra Finland har Kållby fridsförening två vänförsamlingar i Ryssland, Pihkova församling och Luga församling. Under ledning av Lff’s utlandsmission stöds dessa församlingar ekonomiskt och praktiskt och det ordnas regelbundet mindre gruppresor till Luga och Pihkova.

Varmt välkomna i församlingsgemenskapen!