Verksamhet

Sammankomster

Söndagar kl. 15.00 sammankomst.

En helg per månad, med undantag av sommarmånaderna, ordnas större helgsammankomster. Under dessa är mötestiderna vanligen lördag kl. 19.00 och söndag kl. 15.00 och 18.00. I Lepplax bykyrka ordnas sammankomst 3 gånger per termin på lördag kväll kl. 19.00.

Föreningen har för tillfället fyra predikanter och 2 andaktshållare.

Söndagsskola

Söndagar kl.10 ordnas söndagsskola i Lepplax och kl. 11.00 i Kållby.

Fredagsskola för åk 6 och 7 kl 18.30 i Kållby.

Fredagsskola för åk 5, 6 och 7 kl 18 i Lepplax.

I Kållby har föreningen 6 söndagsskollärare för barnen i åldrarna åk 1- 4, i lilla söndagsskolan för barn 3-6 år är det 8 söndagsskollärare.
I Lepplax har föreningen 5+5 söndagsskollärare.

Ungdomar och unga vuxna

Onsdag kvällar kl.18 ordnas tonårsaktiviteter för tonåringar i årskurs 5 till 9. Aktiviteter som ordnas är fiske och friluftsliv, bakning och handarbete, uteliv, gymnastik och terrängcykling.

Ungdomssamlingar ordnas några gånger per termin. Dessutom är det ofta öppet hus för yngre tonåringar på fredag kvällar från kl. 20.00.

Övrig verksamhet i bönehuset är bl.a. basarer, bibelsamtal, bibel- och bön tillfällen för kvinnor, föräldrasamlingar, sångstunder m.m. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och i ortens tidningar. Kontrollera också på händelsekalendern vad som händer i bönhuset.

Vänförsamlingar

Tillsammans med Bosund bönehusförening och Fridsföreningen i södra Finland har Kållby fridsförening två vänförsamlingar i Ryssland, Pihkova församling och Luga församling. Under ledning av Lff’s utlandsmission stöds dessa församlingar ekonomiskt och praktiskt och det ordnas regelbundet mindre gruppresor till Luga och Pihkova. Vänner från Ryssland besöker också Kållby med omnejd.

Varmt välkomna i församlingsgemenskapen!