Betaluppgifter

Föreningens kontonummer

Huvudkonto:

FI26 5567 1050 0106 53

Verksamhetskonto

Referensnummer:
kollekt1012
stöd för verksamheten5050
litteratur och cd´n2011
servering4019
basar3010
Kållby-mötet2150

OBS! Använd referensnummer i stället för meddelande.

Övriga kontonummer
FI74 5567 4120 0121 62 Diakoni- och stödgruppen
FI50 5567 1060 9066 19Projektkonto (Missionen i Albanien)
FI81 5567 4120 0178 56Missionskonto (Ryssland mm)
FI23 5567 4120 0103 64Ungdomsverksamhetens konto

Mobilepay

ÄndamålNummer
kollekt25213
litteratur och cd86 222
servering70 824
basar71 608
ungdomsverksamhet24 700

MobilePay-appen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mata in önskad summa och MobilePay-numret som mottagare.

E-fakturering

Vi har elektronisk hantering av fakturor och tar inte emot pappersfakturor. Ta kontakt med kassören ifall du ska göra ett inköp till föreningen och behöver uppgifter för e-faktura.

Kassör: Monika Asplund tel: 050-3758 204

Insamlingstillstånd RA/2022/454 gäller tillsvidare