Mission

Månatligt stöd till olika missionsprojekt, klicka här!

KLICKA PÅ BILDERNA !

Välkommen med och stöd LFF´s missionsarbete i Albanien! INFO 17.9-23
Toni Heikkilä fungerar som missionär fr.o.m 1.11 2021.
Vi är tacksamma för ert månatliga stöd till konto:

Mottagare: Laestadianernas fridsföreningars förbund
Kontonummer: FI5755670720101843
Meddelande: Albanien
Referens: 6114

Fadder till församlingslokal i Albanien

Missionen i Ryssland

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden.Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namnoch lär dem att hållaallt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Matt. 28:18-20

På Ladogas norra strand i Ryska Karelen finns tre församlingar som Risöhäll bönhusförening fått som vänförsamlingar. Dessa församlingar som hör till den Ingermanländska evangelisk lutherska kyrka (Inkerin Kirkko) finns på orterna Pitkäranta, Läskelä och Sordavala.

I församlingarna finns en livlig barn- och ungdomsverksamhet i söndagsskola och bibelundervisningar. I gudstjänsterna på söndagarna deltar till största delen äldre personer.

Vår uppgift består i att stöda församlingarna i deras verksamhet genom att besöka dem och medverka i spridningen av evangeliet. Vi är med och medverkar i undervisningen vid bland annat ungdomsmöten och gudstjänster.

Mellan besöken så är vi även med och ordnar online bibelundervisningar för ungdomar i Karelen.

Vi tar gärna med gamla och nya medresenärer på våra resor till våra vänförsamlingar. Är du intresserad av att bekanta dig med missionsarbetet och få nya vänner, Kom med!

Missionskommittén i Risöhäll bönehus. Mobil Pay 91815

Risöhäll bönehus missionskonto FI 72 5567 4120 0211 22

Insamlingstillstånd utfärdat av Polisen