Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för Risöhäll bönehus

Stödgruppens medlemmar

Handlingsplan för förebyggande och hantering av mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

Jonas Fagerholm, föreningens ordförande, tel. +358 444494230, e-post: jonas.fagerholm1@gmail.com

Besöksadress till bönehuset: Tranvägen 2, 68580 Larsmo

Gårdskarl, Majvor & Markus Fältros, 050-5542798 / 050-5930443

 • Kassör, Antero Heikkilä 0500-260539
 • Serveringsansvarig, Britta Hjulfors 050-3558882
 • Ansvarig för medlemsregistret, Rasmus Byggmästar 040-4854801
 • Bandningsansvarig, Jimmy Sundström 050-4386694
 • Teknikansvarig, Mats Eklund 040-6329578
 • Webbansvarig, Henrik Byggmästar 050-5633749

Församlingens predikanter

 • Per Svenfelt 0400-222231
 • Per-Ole Hjulfors 0500-363319
 • Antero Heikkilä 0500-260539
 • Stig-Erik Enkvist 050-5580252
 • Esa Rahja 040-5708722

Församlingsrådet