Verksamhet

Verksamheten i Risöhäll bönehus

Verksamhetsplan 2023

Sammankomst

Sammankomster hålls varje söndag eftermiddag vanligen kl. 15.00. Sammankomsterna är tvåspråkiga och predikan tolkas till finska eller svenska. Varje predikan tolkas också till engelska via hörlurar eller internet. Större helgsammankomster ordnas under vinterhalvåret ca en gång per månad. Till dessa kallas oftast talare från någon annan laestadiansk förening i Finland, Sverige eller Norge. Då samlas man lördag kl 19.00 och söndag kl. 14.00 och 18.00. Man kan lyssna till predikningarna via internet efter sammankomsten eller följa med i direktsändning via bönehusets egna Youtube-kanal.

Föreningen har egna predikanter:  Per Svenfelt, Per-Ole Hjulfors, Stig-Erik Enkvist, Antero Heikkilä och Esa Rahja. Tolkningen av predikningarna sköts av föreningsmedlemmar som utsetts av föreningen. Vid orgeln sitter varje söndag någon av föreningens egna förmågor.

Söndagsskola

Handlingsplan för förebyggande och hantering av mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

  • Lilla söndagsskolan, för barn under skolåldern i serveringsrummet.
  • Söndagsskola för de yngre barnen hålls söndag förmiddag kl. 10.00 under vår- och höstterminen. 
  • På onsdagskvällarna kl. 18.00 samlas de äldre barnen till bibelundervisning i stora salen.

Söndagsskolans schema hösten 2023

Bibelsamtal

Bibelsamtal ordnas 2 ggr/månad, på fredag under vinterhalvåret kl.19.00 med församlingens talare eller annan präst/talare som inledare, varefter diskussion och samtal följer.

I bibelsamtalen deltar såväl ungdomar som yngre och äldre vuxna.
Efteråt hålls servering. Alla är hjärtligt välkomna med.

Ungdomar

För barn och ungdomar ordnas även annan verksamhet, t.ex. resor och temakvällar; mera information hittas i facebookgruppen  Barn och Ungdomsverksamhet i Risöhäll.

På Instagram finns också aktuell information.

Kaffekvällar

Kaffekvällar ordnas varje onsdagkväll kl. 18.30, med lotteri sista onsdagen i månaden . Till kaffekvällarna samlas både kvinnor, män och barn. Alla är välkomna med. MOBIL PAY 90024

Ibland ordnas också kvinno- eller karakvällar i vårt bönehus i samarbete med andra församlingar.

All verksamhet i Risöhäll bönehus finansieras av föreningsmedlemmarna, dels genom offergåvor som uppbärs på söndagarna, dels via frivilliga bidrag som medlemmarna skänker till föreningen.

Stödgruppen