Gemenskapskvällar för kvinnor

Gemenskapskvällarna riktar sig till kvinnor i alla åldrar och livssituationer. Målet är att skapa och stärka gemenskapen mellan kvinnor med Kristus i centrum genom att dela erfarenheter och på det sättet stöda varandra som kristna.

Till programmet hör föreläsningar, diskussioner, sång och bön samt servering och lotteri. Intäkterna går via Missionsmagasinet till mission. Särskilt understöds missionen i Sibirien. Till planeringsgruppen hör två kvinnor från varje bönehus- och fridsförening i Jakobstads- och Karlebytrakten.

Närmare information ger Anna-Karin Snellman, tel. 050 5258336 eller anna-karin.snellman@multi.fi

Följ gärna facebooksidan för gemenskapskvällarna.

Program hösten 2019:

Datum Tid Plats Föreläsare Tema
2.9 Kl. 18.30 Näs bönehus
30.9 Kl. 18.30 Flynängens bönehus
28.10 Kl. 18.30 Punsar bönehus
25.11 Kl. 18.30 Skutnäs bönehus

 

RSS Dagens bibelord

  • 14.6.2019 | 1 Kor 12:6-7
    Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top