Läger

BARN- OCH FÖRSKRIFTSKOLLÄGER PÅ PÖRKENÄS –  VÄLKOMMEN MED!

Omorganisering av barnlägren 7.2020

I och med corona-situationen ordnas LFF:s barnlägrer, inklusive förskriftskollägret, som dagsläger (förmiddag-kväll). Detta för att kunna ta i beaktande de rekommendationer som getts av regeringen och kyrkans ledning. Barnen och ungdomarna deltar på ett dagsläger iställer för ett längre läger med övernattning. Vi ansvariga blir också, tyvärr, tvungna att ta in mindre deltagare att vi kan följa alla anvisningar. På varje dagsläger deltar högst 35 barn, och bara friska barn kan delta.

Barnlägren 20-29.7.2020

Välkommen med på våra omtyckta barnläger! Målet med lägren är att skapa gemenskap mellan barnen med Jesus i centrum. I och med corona-situationen ordnas barnlägren sommaren 2020 som DAGSLÄGER under följande tider:

För barn födda 2011–2012: Dagsläger 20.7 och 21.7 (10€/person)

För barn födda 2009–2010: Dagsläger 22.7 och 23.7 (10€/person)

För barn födda 2007–2008: Dagsläger 24.7 och 25.7 (15€/person)

För barn födda 2007–2010: Dagsläger 27.7 och 28.7 (15€/person)

Mera information angående barnlägren fås av Ellen Snellman, 050 430 4651.

Förskriftskolläger (8.7 och 9.7.)

För dig år 2006 födda och som börjar skriftskolan till hösten, välkommen med på förskriftskolläger, som i år ordnas som DAGSLÄGER!

Pris: 15€ / deltagare

Mera information angående förskriftskollägren fås Johanna Sundström, 050 310 3996.

ANMÄLNINGARNA till barn- och förskriftskollägren (nya anmälningstider!)

Anmälan görs genom anmälningsformulär här på sidan. Vi har skilda anmälningstider för alla läger. Anmälningstiderna för lägren 2020 är följande:

Förskriftskolans dagsläger: 18.5–28.5, anmälningsformulär

För barn födda 2011–2012: 19.5–29.5, anmälningsformulär

För barn födda 2009–2010: 20.5–30.5, anmälningsformulär

För barn födda 2007–2008: 21.5–31.5, anmälningsformulär

För barn födda 2007–2010: 22.5–1.6, anmälningsformulär

Anmälningarna öppnas kl. 18.00. Lägeravgiften betalas efter bekräftelse av lägerplats till konto FI36 5567 0720 0193 83, Ref. 4446. Vid anmälan av 3 eller flera syskon är det billigaste lägret gratis.

VÄLKOMMEN med som LEDARE!

För att kunna genomföra barnlägren behöver vi engagerade ledare. Du som är över 16 år eller ung vuxen/förälder som är intresserad av att delta på lägret för barnens bästa, kan redan nu anmäla dig på den här länken.

Hjälpledarutbildning är en merit. Anmälningarna tas emot fortlöpande. Kontaktpersoner för hjälpledarna är Mari Eklund (044 323 6492) och Linda Björkskog (050 354 3181).

Förskriftskolläger enkät

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top