Läger

BARN- OCH FÖRSKRIFTSKOLLÄGER PÅ PÖRKENÄS –  VÄLKOMMEN MED!

Barnlägren sommaren 2021

LFF ordnar barnlägren i normal ordning sommaren 2021. Preliminärt tar vi in 50 barn per läger, men ökar på deltagarantalet ifall möjlighet ges. Det betyder att vi tar emot en ganska lång reservlista. Anmäl er alltså trots att lägret är fullt.

Barnlägren 24.7-4.8.2021

Välkommen med på våra omtyckta barnläger! Målet med lägren är att skapa gemenskap mellan barnen med Jesus i centrum. LFF:s barnläger ordnas följande tider:

Läger 1: Dagsläger, 24.7 För barn födda 2012–2013. Pris 15€/deltagare
Läger 2: 25–27.7 För barn födda 2010–2011. Pris 50€/deltagare
Läger 3: 27–29.7 För barn födda 2008–2009. Pris 50€/deltagare
Läger 4: 2–4.8 För barn födda 2008–2011. Pris 50€/deltagare

Mera information angående barnlägren fås av Ellen Snellman, 050 430 4651

Förskriftskolläger 29-31.7.2021

För dig år 2007 födda och som börjar skriftskolan till hösten, välkommen med på förskriftskolläger, som i år ordnas 29-31.7.

ANMÄLNINGARNA till barn- och förskriftskollägren

Anmälan görs genom anmälningsformulär här på sidan. Vi har skilda anmälningstider för alla läger. Anmälningstiderna för lägren 2021 är följande:

Förskriftskolläger: 24.5–3.6 Länk till anmälningsformulär
Barnläger 1: 25.5–4.6 Länk till anmälningsformulär
Barnläger 2: 26.5–5.6 Länk till anmälningsformulär
Barnläger 3: 27.5–6.6 Länk till anmälningsformulär
Barnläger 4: 28.5–7.6 Länk till anmälningsformulär

Anmälningarna öppnas kl. 18.00. Lägeravgiften betalas efter bekräftelse av lägerplats endera till LFF:s konto på nätbanken, eller med kontanter vid lägrets början. Betalar man in till LFF:s konto (FI36 5567 0720 0193 83, Ref. 4446) behöver man uppvisa kvitto vid lägrets början. Vid anmälan av 3 eller flera syskon är det billigaste lägret gratis.

VÄLKOMMEN med som LEDARE!

För att kunna genomföra barnlägren behöver vi engagerade ledare. Du som är över 16 år eller ung vuxen/förälder som är intresserad av att delta på lägret för barnens bästa, får gärna komma med på läger som hjälpledare. Anmäl dig till lägren genom det här formuläret!

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top