Skriftskola

SKRIFTSKOLAN – Tillsammans och inför Herren!

 

Skriftskolan är en viktig del i det kristna livet där vi har en fin möjlighet att få lära känna Jesus Kristus. Där får vi chans att få svar på viktiga och intressanta frågor som berör den kristna tron och den tradition vi står i.

Vi vill erbjuda våra konfirmander en trygg gemenskap där man får lära känna nya människor och ha roligt tillsammans. Vi vill undervisa om livet som kristen – ett liv i gemenskap med Gud och människor.

 

 

Skriftskolan 2020-2021

Skriftskolprogrammet för LFF:s skriftskola 2020-2021:

I och med corona-situationen kan skriftskolprogrammet ändras.

5.12.2020 Skriftskolans första träff i Flynängens bönehus: ÄNDRING, vi träffas bara förmiddagen, kl. 10-11.30. Om det krävs sker träffen online.

Våren 2021 Gemensamma gudstjänstbesök till de lokala församlingarnas gudstjänster. De som inte bor i Österbotten kan besöka gudstjänster på egen ort, gärna under samma söndag (frågor och diskussionsunderlag för gudstjänstbesöken fås av ungdomsarbetaren).

12-15.7.2021 (dagtid) Skriftskoldagar.

19-23.7.2021 Skriftskolläger  på Pörkenäs lägergård (mera information kommer senare)

25.7.2021, kl. 15.00 Konfirmation i Larsmo kyrka.  Samling senast 40 minuter innan.

 

Under skriftskolåret följer vi en bibelläsningsplan, som delas ut på första träffen.

 

Skriftskolavgift:

Pris: 220€

Kontonummer: FI36 5567 0720 0193 83

Meddelande: Skriftskola, namn

Sista betalningsdag: 3.1.2021

Utantilläxorna i skriftskolan:

Buden (Katekesen)

Dubbla kärleksbudet (Luk 10:27)

Trosbekännelsen (Katekesen)

Lilla Bibeln (Joh 3:16)

Fader vår (Katekesen)

Medverkande:

Med LFF:s skriftskola arbetar ansvarige prästen Vesa Pöyhtäri, ungdomsarbetaren Richard Eklund, familjearbetaren Ann-Christin Snellman, och många frivilliga medhjälpare. Om det finns frågor angående skriftskolan kan de riktas till ungdomsarbetaren (richard.eklund@lff.fi, 044 2861293).

 

Den som vill stöda lägerverksamheten kan göra det genom att betala in en summa till LFF:s konto FI36 5567 0720 0193 83.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top