Verksamhet

LFF:s medlemsföreningar bedriver egen verksamhet i bönehusen som finns i huvudsak i den svenskspråkiga delen av Österbotten. Aktiva bönehusföreningar finns i Karleby, Bosund, Näs, Risöhäll, Jakobstad, Kållby, Esse och Vasa samt i Södra Finland. Södra Finlands fridsförening har verksamhet bl.a. i Helsingfors och Åbo. Fridsföreningarna har egen adminstation med ordförande och styrelse samt ett stort antal frivilliga funktionärer.

Sammankomster hålls vanligen i bönehusen varje söndag eftermiddag. Större helgsammankomster med mötestillfällen även på lördag och söndag kväll hålls i de österbottniska bönehusen enligt en gemensamt uppgjord plan. Dessa samlingar är välbesökta och viktiga för det andliga livet och för gemenskapen. Mötestillfällena består av predikan och psalmer och sånger. Predikan hålls av bönehusets egna predikanter eller av någon gästande predikant från annan ort. Mötestillfällena är i de flesta bönehusen tvåspråkiga och talen tolkas till finska eller svenska.

Sånger sjungs även ur den egna sångboken, Sions Sånger. Den första sångboken utkom på 1950-talet, samlad och ordnad av predikanten Elis Sjövall. Sångboken har förnyats i olika repriser och den senaste utkom år 2014.

Söndagsskolor hålls i bönehusen vanligen på söndag förmiddag. Lärarna är medlemmar i den egna fridsföreningen. Programmet kan variera lite, man sjunger ur Barnens sångbok och ber tillsammans. Man läser ur Bibeln och håller en kort andakt. I en del bönehus har man också en kort läxa från katekesen.

En verksamhetsform i bönehusen är syföreningarna där både yngre och äldre deltar. Man ordnar auktioner och basarer vår och höst med försäljning av bakverk och handarbeten för att samla in medel bönehusföreningen.

Stormöten ordnas sommartid med början i pingsthelgen i Bosund i Larsmo. Bosundmötet har den längsta traditionen. Första pingstmötet hölls i Bosund år 1919. Sommarens stormöten ordnas i juli, växelvis i Larsmo och Esse. I augusti ordnas ett årligt sommarmöte i Kållby, medan höstmöten och midvintermöten hålls växelvis i Jakobstad och Karleby. I Helsingfors ordnas årligen ett höstmöte i september-oktober.

En stor del av mötesdeltagarna är barn och ungdomar som ofta kommer långväga ifrån, från norra Finland, Sverige och Norge. Sångstunder och ungdomssamlingar ordnas vid dessa tillfällen och ungdomar samlas i tusental. Ofta besöks stormötena även av kristna vänner från Amerika och även av gästpredikanter därifrån. På samma sätt kallas predikanter från Finland, Sverige och Norge även till möten i Amerika.

Läs mer om verksamheten under bönehusens egna sidor.

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top