Information gällande LFF:s drogförebyggande verksamhet

LFF:s mångåriga samarbete med missbrukarvårdshemmet Good Foundation i GästrikeHammarby i Sverige, kommer att upphöra, eftersom verksamheten i sin nuvarande form (missbrukarvård för män) avvecklas. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ekonomiskt och genom förböner har understött Good Foundation! Samtidigt vill vi meddela att LFF:s arbete med att förebygga drogmissbruk och hjälpa …

Uppmaning: Corona-epidemin kallar till förtröstan på Gud.

Med denna uppmaning vill vi uppmuntra varje kristen att lita på Gud, ta hand om sig själv och sina närmaste samt till att förmedla evangelium till människorna omkring sig. Gud, den allsmäktige leder världen mot sina egna goda mål. Många av oss har nu fått tillfälle att tillbringa mycket tid hemma. Du kan använda tiden …