Info om Risöhäll Bönehus

Info om Risöhäll Bönehus

Föreningens kontonummer:
FI 87 5567 5520 0131 22    STÖD FÖR VERKSAMHETEN
FI 94 5567 4120 0211 14    Barn och Ungdomsverksamhet
FI 72 5567 4120 0211 22    Mission
FI 19 5567 4120 0211 06    Diakoni         FI 60 5567 4120 0045 57  (Byggkontot)

         Mobil Pay

  • Barn och Unga   –  71697
  • Brukskonto        –   71502
  • Diakoni             –     48609
  • Mission       –           91815

Risöhäll bönehus finns i Risöhäll, i den södra delen av Larsmo kommun.

Sammankomsterna och söndagsskolan streamas varje söndag över internet.

På söndagar samlas församlingsmedlemmarna i bönehuset för att lyssna till Guds ord. Då sjungs psalmer och sions sånger och någon av föreningens predikanter håller predikan. Förutom detta hålls söndags- och onsdagsskola för barn och ungdomar, bibelstudium, kaffekvällar m.m. Aktivitetskvällar ordnas också för de yngre ungdomarna.  Se närmare information under verksamhetAKTUELL INFORMATION FINNS I HÄNDELSEKALENDERN !

Bönehuset kan även hyras för bröllop, födelsedagsfester, minnesstunder och andra festliga tillfällen.

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top