Info om Risöhäll Bönehus

Info om Risöhäll Bönehus

Ledig tjänst !

Föreningen söker ny vaktmästare till bönehuset med start 1.5 2021. Mera info fås av Anders Snellman 0447966362 eller Patrik Byggmästar 0449728856. Fritt formulerade ansökningar kan lämnas in muntligen eller skriftligen åt Anders Snellman, anders.snellman@snellman.fi före 15.3 2021

Risöhäll bönehus finns i Risöhäll, i den södra delen av Larsmo kommun.

Sammankomsterna och söndagsskolan streamas varje söndag över internet.

Onsdagsskolan ordnas via google meet.

På söndagar samlas församlingsmedlemmarna i bönehuset för att lyssna till Guds ord. Då sjungs psalmer och sions sånger och någon av föreningens predikanter håller predikan. Förutom detta hålls söndags- och onsdagsskola för barn och ungdomar, bibelstudium, kaffekvällar m.m. Aktivitetskvällar ordnas också för de yngre ungdomarna.  Se närmare information under verksamhetAKTUELL INFORMATION FINNS I HÄNDELSEKALENDERN !

Bönehuset kan även hyras för bröllop, födelsedagsfester, minnesstunder och andra festliga tillfällen.

RSS Dagens bibelord

  • Fredag 26.2.2021 | Ps 91:11-12
    Herren skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer,så att du inte stöter foten mot någon sten.

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top